visietraject

Visietraject

Bewegend Leren = Integreren

Kinderen komen in de klas en gaan zitten. Zo ging het en zo zal het blijven gaan als er niets verandert. Het is een gewoonte. Dat kan anders!

Hoewel in het onderwijs een duidelijke trend waarneembaar is naar meer bewegen gedurende de lesdag, is het voor veel scholen een uitdaging om hier een concrete invulling aan te geven. Precies daarom is dit traject ontwikkeld. 

Maatwerk

Iedere school is anders en daarom zal ook ieder traject uniek zijn. Alle fases zijn volledig afgestemd op wensen en behoeften van de school en betrekken zowel de reeds bestaande kennis, expertise als ook nieuwe en/of lopende interventies. Met het aanstellen van een procesbegeleider begeleiden we de school gedurende het hele traject. 

De school krijgt een eigen besloten community op het platform Wieblie. Dit is ook de plek van waaruit we gaan werken. Op deze manier blijft de procesbegeleider ook tussen de fysieke meetings door in nauw contact met alle betrokkenen.

Fases

Onderstaande fases vormen de rode draad van het traject. Afhankelijk van de hulpvraag wordt in overleg met de school inhoud en tijdpad vastgesteld.

Het Implementatietraject is zowel in zijn geheel als ook in fases te doorlopen. Start bijvoorbeeld met het vormen van een visie Bewegend Leren inclusief Plan van Aanpak en beslis daarna in hoeverre er ondersteuning nodig is gedurende de Implementatiefase.

Inventariseren

We brengen de huidige situatie in kaart, formuleren doelstellingen en creëren draagvlak

Fase 1

Visievorming

Waar wil je dat de school staat over 5 jaar? Samen met het team wordt een visie ontwikkeld op het domein Bewegend Leren

Fase 2

Plan van Aanpak

In deze fase vertalen we de visie naar de praktijk. Speerpunten en acties worden concreet uitgewerkt in een plan van aanpak.

Fase 3

Implementeren (optioneel)

Het plan van aanpak wordt in de praktijk gebracht. Gedurende deze periode wordt het plan waar nodig bijgesteld. 

Fase 4

Borging (optioneel)

Concrete afspraken en acties zorgen ervoor dat het plan van aanpak blijvend wordt nageleefd.

Fase 5

Beweegexpert (optioneel)

Een beweegexpert ondersteunt en begeleidt het team gedurende een aantal uren per week.

Fase 6

Meer weten?

We gaan graag met je in gesprek om geheel vrijblijvend de mogelijkheden voor jullie school te bespreken. Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Fase 1

Aanvraag Pro account school

Het is gelukt!

Bedankt voor je aanvraag

We kunnen niet wachten om jouw school in beweging te brengen.

Je hoort snel van ons!

Nieuw!

De Gouden Weken

Start het nieuwe schooljaar vol beweging!

Je bent er bijna!

Dank je wel!

Bevestig je aanmelding

Trek een sprintje naar je mailbox en klik op de link in de mail om je aanmelding te bevestigen. Hinkel voor de zekerheid ook even langs je spambox.

Tot snel, tot Wieblie!

Bedankt

Het is gelukt!

Jij bent een échte Wieblie!

Trek een sprintje naar je mailbox voor verdere informatie en hinkel voor de zekerheid ook even langs je spambox. Tot ziens, tot Wieblie!

Aanmelden gratis account

Het is gelukt!

Bedankt voor je aanmelding.
Jij bent een échte Wieblie!

Trek een sprintje naar je mailbox voor verdere informatie. Hinkel voor de zekerheid ook even langs je spambox. 

Tot ziens, tot Wieblie!