Subsidies voor het (speciaal) basisonderwijs

Binnen het primair onderwijs worden er geregeld subsidies beschikbaar gesteld. Deze worden bijvoorbeeld ingezet om bepaalde problemen op te lossen of ontwikkeling te stimuleren. Wij ondersteunen al jaren scholen in het gehele subsidieproces; van aanvraag tot eindevaluatie. Kun jij ook wat ondersteuning gebruiken bij de subsidies binnen het (speciaal) basisonderwijs?

Subsidie basisvaardigheden (speciaal) basisonderwijs

De subsidie basisvaardigheden komt voort uit het Masterplan basisvaardigheden.  Het Masterplan basisvaardigheden is om te komen tot een structureel instrument om de basisvaardigheden aantoonbaar te verbeteren. Met de basisvaardigheden worden de Nederlandse taal, burgerschap en digitale vaardigheden bedoeld. Dit gaat om zowel financiële middelen als om publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen. Meer over de achtergrond kun je vinden op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Het masterplan is in ontwikkeling, maar nog niet gerealiseerd. Om de tijd te overbruggen is de subsidie basisvaardigheden in het leven geroepen. De afgelopen jaren hebben we met verschillende scholen op dit gebied samengewerkt. Door te kiezen voor een duurzame integratie van bewegend leren, werk je structureel aan het verbeteren van de basisvaardigheden.

023 03

BELANGRIJKE TIP

De aanvraagperiode voor komend schooljaar verliep op 14 april. Heeft jouw school subsidie gekregen voor schooljaar 2023/2024? Let er dan op dat je tussen 1 september en 14 oktober 2023 het activiteitenplan inlevert.

Subsidie impuls en innovatie Bewegingsonderwijs

Afgelopen jaren was er ook de subsidie impuls en innovatie Bewegingsonderwijs. Als school ben je verplicht om minstens 2 uur per week bewegingsonderwijs te bieden. Deze subsidie kan worden gebruikt om de verplichte twee uur te halen, extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren. (bron: www.dus-i.nl)

Onze aanpak voor een duurzame integratie van bewegend leren sluit naadloos aan op deze subsidie. Bewegend leren is geen vervanging van het beweegonderwijs, zoals de gymnastiekuren, maar stimuleert wel de beweging door de dag heen. 

dsc 3238 copy

Behoefte aan ondersteuning?

Subsidies zijn mooie middelen die je als school voor extra ontwikkeling in kunt zetten. Tegelijkertijd brengt het hele subsidieproces ook veel werk met zich mee. Wij kunnen daarin ondersteunen. We ontwikkelden een aanpak om duurzame integratie van bewegend leren te ondersteunen. Hierbij geven we niet alleen handvatten, maar meten we ook waar je staat en kunnen we voorspellen welke groei je door gaat maken. Tussentijds evalueren we en sturen we bij, zodat we samen aan die groei werken. Aan het einde van de periode vindt er een eindevaluatie plaats.

Wieblie ondersteunt op de volgende punten:

quickscan afnemen

Toelichting op de ondersteuning

SUBSIDIE AANVRAGEN

In samenwerking met onze partner MAZE Subsidies kunnen we ondersteunen bij het indienen van de subsidieaanvraag. 

OPSTELLEN ACTIVITEITENPLAN

Wanneer je subsidie ontvangt, moet je een activiteitenplan aanleveren. In dit plan beschrijf je de activiteiten waarvoor je de subsidie aanvraagt. Hierin moet je onder andere melden:

  • Welke doelen je wilt bereiken
  • Hoe de activiteiten bijdragen aan het behalen van deze doelen
  • Hoe de activiteiten aansluiten op de doelgroep van de subsidieregeling
SUBSIDIE EFFECTIEF BESTEDEN

Wil je de subsidie insteken op bewegend leren? Wij helpen je naast het opstellen van de doelstellingen ook met het uitvoeren hiervan. Heb je een subsidie toegewezen gekregen, maar deze nog niet besteed? Laat ons helpen om hier een plan voor op te stellen en deze uit te voeren.

VERANTWOORDING

Aan het einde van de subsidieperiode dien je te verantwoorden hoe het geld is besteed en welke resultaten je hebt behaald. Dit bespreken we tussentijds en aan het einde samen tijdens onze gezamenlijke evaluaties en verwerk je in het jaarverslag.

Benieuwd naar de mogelijkheden om de subsidie op gebied van bewegend leren in te zetten? Of behoefte aan ondersteuning?

Nieuw!

De Gouden Weken

Start het nieuwe schooljaar vol beweging!

Je bent er bijna!

Dank je wel!

Bevestig je aanmelding

Trek een sprintje naar je mailbox en klik op de link in de mail om je aanmelding te bevestigen. Hinkel voor de zekerheid ook even langs je spambox.

Tot snel, tot Wieblie!

Bedankt

Het is gelukt!

Jij bent een échte Wieblie!

Trek een sprintje naar je mailbox voor verdere informatie en hinkel voor de zekerheid ook even langs je spambox. Tot ziens, tot Wieblie!

Aanmelden gratis account

Het is gelukt!

Bedankt voor je aanmelding.
Jij bent een échte Wieblie!

Trek een sprintje naar je mailbox voor verdere informatie. Hinkel voor de zekerheid ook even langs je spambox. 

Tot ziens, tot Wieblie!